NYE FOREDRAG TIL FOREDRAGSFORENINGER, PATIENTFORENINGER MV

 1. Foredrag om at starte op som selvstændig, med alle de kvaler og glæder det bringer med sig, når man går sine egne veje på arbejdsmarkedet.
  – et peptalk-foredrag med plads til masser af grin og rygstød – bl.a. henvendt til de mange, der selv går med drømme om at springe ud og være sig selv, men har brug for det sidste kærlige skub til at springe ud! Og det er der brug for, da alt for få – især kvinder – tør tage springet. 

 2. Foredrag om mit virke som forkæmper for udsatte og sårbare borgere
  – et foredrag om det yderst svære valg at blive anonym whistleblower for andres skyld og derpå turde stille sig alene i front og kæmpe for sårbare og udsatte borgere, der ikke har kræfterne til selv at kæmpe i et velfærdssamfund, som i højere og højere grad svigter dem, der har brug for hjælpen.

 3. Foredrag om din vej gennem det kommunale system
  – et informativt foredrag, hvor borgere med sager i det kommunale (fx jobcentersager, børnesager, handicapsager mv) bliver klædt på til det mest mulige konstruktive samarbejde med kommunen mhp. at undgå den såkaldte  “kommune-stress”, som mange rammes af i mødet med en stærk og magtfuld myndighed.

 4. Foredrag om offentlige ansattes ret til ytringsfrihed, herunder de etiske forpligtelser i arbejdet med mennesker

  – bl.a. til arbejdspladser, velfærdsuddannelser mv.

Kontakt mig på 40282246 eller kontakt@majthorsen.dk for mere info. 

 

Se meget mere her: Offentlige ansatte har altså ytringsfrihed! og Når man vælger at blive whistleblower

Hvad siger andre; referencer

Søger du en privatpraktiserende socialrådgiver med knivskarp erfaring ? 

Jeg har erfaring med jobcentersager fra mere end 500 borgersager i ca 50-60 kommuner siden 2017. 

Mit speciale er jobcentersager, herunder ressource- jobafklaringsforløb, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge- samt kontanthjælpssager. 

Alle sager starter med en sagsvurdering ud fra sagsakterne i din sag. Der ydes ingen rådgivning uden sagsakter.

Du kan booke mig som bisidder og partsrepræsentant. Endvidere yder jeg telefonisk rådgivning samt udarbejder klageskrivelser.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har 8 års erfaring fra børnehandicap-, børn/familie- samt jobcenterområdet.

Se meget mere her; bisidder og partsrepræsentation og priser

Du er også velkommen til at kontakte mig via nedenstående formular. 

HUSK AT OPLYSE TELEFONNUMMER I DIN BESKED. DER ER CA 1 UGES SVARTID PGA TRAVLHED. 

DIN BESKED KOMMER IKKE TIL AT FREMGÅ AF HJEMMESIDEN, MEN RYGER DIREKTE I MIN MAILBOKS! 

 

Søger du en privatpraktiserende socialrådgiver med knivskarp erfaring ? 

Jeg har erfaring med jobcentersager fra mere end 360 borgersager i mere end 50 kommuner siden 2017. 

Mit speciale er jobcentersager, herunder ressource- jobafklaringsforløb, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge- samt kontanthjælpssager. 

Alle sager starter med en sagsvurdering ud fra sagsakterne i din sag. Der ydes ingen rådgivning uden sagsakter.

Du kan booke mig som bisidder og partsrepræsentant. Endvidere yder jeg telefonisk rådgivning samt udarbejder klageskrivelser.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har 8 års erfaring fra børnehandicap-, børn/familie- samt jobcenterområdet.

Se meget mere her; bisidder og partsrepræsentation og priser

Du er også velkommen til at kontakte mig via nedenstående formular. 

HUSK AT OPLYSE TELEFONNUMMER I DIN BESKED. DER ER CA 1 UGES SVARTID PGA TRAVLHED. 

DIN BESKED KOMMER IKKE TIL AT FREMGÅ AF HJEMMESIDEN, MEN RYGER DIREKTE I MIN MAILBOKS! 

 

2 + 10 =