Du har mulighed for at engagere mig som partsrepræsentant.
Når man vælger at få en partsrepræsentant, så sker det ofte fordi, ens sag er gået helt i hårdknude og man har fornemmelsen af at have mistet grebet.

Partsrepræsentation betyder, at du giver mig samtykke til, at jeg kan føre din sag for dig. Samtykket betyder endvidere, at forvaltningen skal fremsende breve, afgørelser mv. til mig.

Partsrepræsentation foregår altid i enighed og samråd med dig, og du skal selvfølgelig, som udgangspunkt, stadig deltage i møderne i kommunen, da det er dig som er hovedpersonen i dit eget liv. Det er ligeledes vigtigt, at du stadig selv taler på møderne. Men måske er du så ramt af din sag, at du ikke længere magter at være den bærende kraft. Det hjælper jeg dig med at blive igen. 

Det er også muligt at det kun er mig, der deltager på møder med dit jobcenter. Men det vil altid være dig, der beslutter om det er nødvendigt. 

Vi laver en god forventningsafstemning, inden jeg påtager mig opgaven, da det er rigtig vigtigt, at du ikke føler dig umyndiggjort og stadig har kontrollen og styringen med din sag.

Reglerne omkring din ret til en partsrepræsentant, finder du i Forvaltningslovens § 8.

Se mere her; priser og kontaktoplysninger