Prisoversigt for privat socialrådgiver Maj Thorsen

Få en detaljeret oversigt over timepriser for sagsarbejde samt kørselsafregning. Priser pr. 1. juni 2024: (gældende for nye klienter pr. denne dato)

Du behøver ikke på forhånd beslutte dig for om jeg skal være bisidder, partsrepræsentant eller ekstern privat socialrådgiver. Alle sager starter med en sagsvurdering, og når du har fået min vurdering samt anbefalinger i forhold til, hvad du kan gøre i din sag, så kan du derefter beslutte dig for, om jeg skal hyres til at bistå dig yderligere.

Der er ALTID dig, der beslutter, hvilke opgaver jeg skal hyres til. 

Pris for bisidder:

Kr. 960,- inkl. moms pr time. Der faktureres for al aktivitet i din sag, dvs. telefonsamtaler, mailkorrespondance, forberedelse til møder, journallæsning, mødeaktivitet mv. Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Kørsel: statens takst på kr. 3,54 pr. km.

Kørselstid: kr. 550,- inkl. / timen.

Pris for partsrepræsentant:

Kr. 950,- inkl. moms pr time. Der faktureres for al aktivitet i din sag, som ovenstående. Herudover kan der være opgaver som indhentning af sagsakter, kontakt til kommune, mv. Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Kørselstid: kr. 550,- inkl. / timen.

Kørsel: statens takst på kr. 3.54 pr. km

Rådgivning, klageskrivning og ansøgninger:
Kr. 960,- inkl. moms pr time. Der afregnes pr. påbegyndt kvarter. Der faktureres for al aktivitet i din sag, jf. ovenstående.

Første samtale er gratis, fordi jeg her vurderer, om det giver mening at gå ind i din sag.
Jeg kan ALDRIG garantere, at du får medhold i din klage eller får det, du ansøger om. Men du kan regne med, at jeg kun tager din sag, hvis jeg på forhånd vurderer, at du har en god sag.

ALTID forudbetaling for opstart af sag. Pris afhænger af omfanget af dine sagsakter.

Se mere her om personen bag; https://majthorsen.dk/om-maj-thorsen/

Se evt. mere her; klip fra TV2 med Maj Thorsen