Bisidderhjælp:
Mange føler sig usikre, når de skal til møde på kommunen, f.eks. i jobcentret eller i familieafdelingen. Dels kan regler og love være helt uigennemskuelige, dels kan man være bange for at blive misforstået. Det kan også være, at du har været gennem et langt og opslidende sagsforløb.

Er du en af dem, kan en bisidder være din tryghedsskabende støtte under møderne på forvaltningen.

Som din bisidder har jeg ikke ret til at foretage mig noget i din sag, f.eks. kontakte din sagsbehandler eller deltage i møder uden dig. Det betyder, at jeg intet kan foretage mig i din sag uden din medvirken.

Som udgangspunkt er det ikke min opgave at sige noget under møder, men vi kan lave en aftale om, at jeg evt. minder dig om ting, som du gerne vil tale om til mødet. Jeg kan endvidere hjælpe dig med at forberede dig, og du kan bruge mig til at drøfte mødet, når det er overstået. Se mig som et par ekstra øjne og ører.

Har du behov for det, kan jeg hjælpe dig med at læse og forstå breve fra jobcentret, og desuden hjælpe dig med at finde rundt i love og regler.

Gør gerne din sagsbehandler opmærksom på, at du medbringer en bisidder.

Reglerne omkring din ret til en bisidder, finder du i Forvaltningslovens § 8.

Se mere her: priser og kontaktoplysninger