NYT FOREDRAG: Alle ønsker et godt samarbejde med jobcentret, men hvordan ?

Hvordan skabes det bedst mulige samarbejde mellem borger og jobcentret? Hvordan klæder man, som patientforening, fagforening mv sine medlemmer bedst muligt på ift. deres jobcenterforløb?

På baggrund af en stigende efterspørgsel på foredrag/oplæg fra diverse patientforeninger, organisationer mv, tilbydes dette foredrag nu officielt landet over.

Foredraget kan tilrettet såvel foreningens medarbejdere til f.eks. en personaledag eller direkte til medlemmerne, til f.eks. et medlemsarrangement.

Du kan selvfølgelig forvente et både lærerigt OG farverigt oplæg.

Baggrund for foredrag;

Mange borgere oplever at være i klemme i deres jobcenter, af forskellige årsager. Af disse borgere vælger mange at kontakte deres patientforening med henblik på rådgivning om deres sag. Dette er min erfaring, baseret på hundredvis af sager for borgere over hele landet, hvoraf en stor del er tilknyttet en patientforening.

Ofte handler det om at borgeren ikke føler sig hørt, at smertegrænser bliver overskredet i f.eks. praktikker, og at borgeren måske kommer til kort ift. samarbejdet med jobcentret/sagsbehandler.

Også fagforeninger yder i udstrakt grad rådgivning til borgerne, samt træder til som bisiddere mv.  
Her vil oplægget kunne tilrettes, så det i høj grad omfavner den viden, som medarbejderne allerede har. 

Foredraget kommer omkring nedenstående emner, men vil naturligvis blive tilrettet netop jeres behov. Det helt grundlæggende er, at publikum skal sikres grundig viden og ”klædes på” til at sikre sig det bedst mulige samt konstruktive jobcenterforløb.

Foredraget kommer derfor blandt andet omkring følgende;

  1. Hvad skal man som borger være opmærksom på i samarbejdet med jobcentret?
  2. Hvilke rettigheder har man som borger?
  3. Hvordan sikrer borgeren at blive hørt og forstået?
  4. Hvad nu hvis borgeren ikke bliver hørt/forstået? Hvordan kommer man omkring dét?
  5. Hvad gør borgeren i det tilfælde, hvor jobcentret presser for hårdt på? Må man sige fra, og hvordan gøres det bedst muligt?
  6. Hvilke dokumenter er vigtige i sagen?
  7. Hvornår er det relevant at klage over sagsbehandling, og hjælper det overhovedet?
  8. Viden og rettigheder ift. bisiddere, herunder, hvad må en bisidder.
  9. Grundlæggende vejledning i de allervigtigste principper i Forvaltnings- samt Retssikkerhedsloven på det sociale område, hvor jobcentret er omfattet.

Der må meget gerne være mulighed og tid for debat efter oplægget, så publikum får mest muligt med hjem.

Giv et kald på 402822146 eller send en mail på kontakt@majthorsen.dk for at aftale tidspunkt for en uforpligtende samtale. Vi kan også sagtens ta´ snakken over et virtuelt møde. Så har I mulighed for at se giraffen 😉