NYE FOREDRAG TIL FOREDRAGSFORENINGER, PATIENTFORENINGER MV

  1. Foredrag om mit virke som forkæmper for udsatte og sårbare borgere

    – et foredrag om det yderst svære valg at blive anonym whistleblower for andres skyld og derpå turde stille sig alene i front og kæmpe for sårbare og udsatte borgere, der ikke har kræfterne til selv at kæmpe i et velfærdssamfund, som i højere og højere grad svigter dem, der har brug for hjælpen.


  2. Foredrag om din vej gennem det kommunale system
    – et informativt foredrag, hvor borgere med sager i det kommunale (fx jobcentersager, børnesager, handicapsager mv) bliver klædt på til det mest mulige konstruktive samarbejde med kommunen mhp. at undgå den såkaldte  “kommune-stress”, som mange rammes af i mødet med en stærk og magtfuld myndighed.

  3. Foredrag om offentlige ansattes ret til ytringsfrihed, herunder de etiske forpligtelser i arbejdet med mennesker

    – bl.a. til arbejdspladser, velfærdsuddannelser mv.

Kontakt mig på 40282246 eller kontakt@majthorsen.dk for mere info. 

 

Se meget mere her: Offentlige ansatte har altså ytringsfrihed! og Når man vælger at blive whistleblower

Hvad siger andre; referencer

Søger du en privatpraktiserende socialrådgiver med knivskarp erfaring ? 

Jeg har erfaring med jobcentersager fra mere end 360 borgersager i mere end 50 kommuner siden 2017. 

Mit speciale er jobcentersager, herunder ressource- jobafklaringsforløb, førtidspension, fleksjob, sygedagpenge- samt kontanthjælpssager. 

Alle sager starter med en sagsvurdering ud fra sagsakterne i din sag. Der ydes ingen rådgivning uden sagsakter.

Du kan booke mig som bisidder og partsrepræsentant. Endvidere yder jeg telefonisk rådgivning samt udarbejder klageskrivelser.

Jeg er uddannet socialrådgiver og har 8 års erfaring fra børnehandicap-, børn/familie- samt jobcenterområdet.

Se meget mere her; bisidder og partsrepræsentation og priser

Du er også velkommen til at kontakte mig via nedenstående formular. 

HUSK AT OPLYSE TELEFONNUMMER I DIN BESKED. DER ER CA 1 UGES SVARTID PGA TRAVLHED. 

DIN BESKED KOMMER IKKE TIL AT FREMGÅ AF HJEMMESIDEN, MEN RYGER DIREKTE I MIN MAILBOKS! 

 

10 + 13 =