Privat socialrådgiver som bisidder

Mange føler sig usikre uden en bisidder, når de skal til møde på kommunen, f.eks. til jobcentermøder eller i børnehandicapafdelingen.

Dels kan regler og love være helt uigennemskuelige, dels kan man være bange for at blive misforstået. Det kan også være, at du har været gennem et langt og opslidende sagsforløb, hvor det er svært at stå fast på begge sinde fødder. 

Er du en af dem, kan en bisidder være din tryghedsskabende støtte under møderne på forvaltningen.

Hvad må en bisidder ?

 

Som din bisidder har jeg ikke ret til at foretage mig noget i din sag, f.eks. kontakte din sagsbehandler eller deltage i møder uden dig. Det betyder, at jeg intet kan foretage mig i din sag uden din medvirken.

Jeg møder jævnligt den misforståelse, at bisiddere ikke må tale på møder. Det er ikke korrekt. Jeg kommer stort set ikke til et møde, hvor der ikke er grundlag for at byde ind med relevant information eller spørge ind til noget konkret.

Har du behov for det, kan jeg hjælpe dig med at læse og forstå breve fra jobcentret eller børnehandicapafdelingen, og desuden hjælpe dig med at finde rundt i love og regler. Dvs. at jeg som din privatpraktiserende socialrådgiver bistår dig eksternt. 

Gør gerne din sagsbehandler opmærksom på, at du medbringer en bisidder. Så er vi sikre på, at der er stole nok og at rummet er stort nok til os. 

Reglerne omkring din ret til en bisidder finder du i Forvaltningslovens § 8.

 

Se mere her

 

Alle sager starter med en sagsvurdering, hvilket du kan læse meget mere om her;  https://majthorsen.dk/

Du kan her finde information om partsrepræsentation;

https://majthorsen.dk/behov-for-en-partsrepraesentant-til-din-sag/

Se mere her om priser og kontaktoplysninger

Ønsker du at læse én af de mange kronikker/debatindlæg, jeg har udarbejdet gennem tiden, så kan du læse med her; 

https://www.raeson.dk/2021/maj-thorsen-borgernes-retssikkerhed-i-landets-jobcentre-er-koert-ud-paa-et-sidespor/